Ord og Handling – SIAN og Brenton Tarrant

Brenton Tarrant med sitt Manifesto

Debatten om sammenhengen mellom propaganda og handling er evig. Ord dreper ikke, men handlingene de oppildner til gjør.

For noen er dette helt bevisst og det beste moderne eksemplet jeg kjenner er Jøden Ilja Ehrenburg sin oppfordring om å drepe og voldta tyske kvinner da Sovjethæren rykket inn på tysk land i 1944-45.

Oppfordringen ble fulgt og millioner tyskere ble voldtatt, fordrevet og / eller drept.

Så la det være klinkende klart at det er en sammenheng mellom hatefull propaganda og handlinger basert på denne. Helt klar er denne sammenhengen først når propagandaen inneholder direkte oppfordringer om handling.

Så langt jeg har satt meg inn i SIAN sitt materiale finnes det ingen handlings-oppfordring rettet mot Muslimer / Islamister. Kun en oppfordring om å støtte SIAN.

Å holde SIAN eller lignende informasjonskilder om Islam derfor indirekte ansvarlig eller medansvarlig for handlingene til folk som Tarrant eller Breivik blir feil.

SIAN informerer og kun det og oppfordrer flere til å støtte dem i det. Her er løpeseddel nr 6 i serien på 9 som Lars Thorsen ble anmeldt for.

Løpeseddel 6 del 1
Løpeseddel 6 del 2

Men hvordan skal vi tolke oppfordringen om å gjøre sin Borgerplikt og verne Land og Folk?

Den tolkingen blir subjektiv og for en handlingens kvinne eller mann innebærer det en oppfordring til handling. Cuckservative tapere tar det vel heller som en oppfordring til å trykke «likes» på SIAN sin Facebookside.