ORDO TEMPLI ORIENTIS NORGE (OTO)

Skjermdump fra Facebook

John Færseth er medlem av OTO;
Ordo Templi Orientis Norge

Ordo Templi Orientis Norge

Jeg sjekket ut den organisasjonen for mange år siden!
I medlemskaps-kriteriene fant jeg da at de tok imot barn fra de var 13 år gamle.
Den passusen finner jeg ikke igjen nå.
Mulig den offesielt er fjernet?,
ikke minst etter all fokus på de predatoriske pedofile nettverk som rulles opp, der det viser seg at de opererer langt inne i de politiske statsforvaltningene og rettssystem!

Færseth`s bok;
KonspiraNorge
er velkjent for mange av oss!
Boka står i min bokhylle også.

Jarle Johansen/Riksavisen har skrevet mye om det som foregår på den nasjonale og internasjonale scene i ett åndelig perspektiv.
Denne artikkelen er vel verdt å lese selv om den er flere år gammel og
uansett om man tror på Gud/Jesus eller ei!
Tenk sjøl og finne ut om det Johansen kommer med stemmer overens med det vi nå ser mer og mer av!

Håkon Lie blir også sitert i følgende artikkel;

«Tv2/Arbeiderpressen ringte og ønsket et nyhetsoppslag med meg i forbindelse med at satanisten John Færseth (OTO Norge, en organisasjon etter Alistair Crowley,
som kalte seg selv ‘The Beast 666’), kommer ut med bok som de ivrer
etter å promotere, hvor Færseth blant annet sier at alle, undertegnede
inkludert, som ikke liker Arbeiderpartiet er ‘ekstremister’…. (?).

OTO/Satanister: «Gjør hva du vil skal være hele Loven«. Kristne: «La Din vilje skje i Himmelen som på Jorden«.

John Færseth OTO Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling

Her er en til fra Jarle Johansen,
om Holocausting

The Holocausting of the Caucasian Israelites

Artikkelen er skrevet av Audhild Østgård