Patetiske Cuckservative Tapere hos Resett vil ha nytt parti – igjen:)

NSDAP – Partiprogram i 25 punkter – Glimrende prinsipp i dag også

Hos Resett samler brunbeisede kloakkrotter seg i kommentatorfeltene og Resett gir dem smuler de kan grafse i og gi dem håp om at også disse taperne kan få til noe, men akk, det virker å være umulig for dem.

Og problemet ligger hos dem selv og kun der. Og her er årsaken: Resett har gjort alt de kan for å ta avstand til NS-ideologi og folk de oppfatter som sympatiske til NS i noen som helst form. Resett reagerer også hardt på venstresidens brunbeising av dem og kommentatorene deres.

Og dermed får vi en total blokkering hos Resett og kommentariatet deres for objektivt sett så er jo kjernen i Nasjonalsosialisme eller Nazisme begrepet Nasjon eller Natie som ble til NAZI.

Man kan, etter min oppfatning, ikke være nasjonalist i dag uten samtidig å omfavne det samme tankemessige innholdet Adolf Hitler og hans NSDAP i sin tid gjorde. Det er en umulighet. Dagens norske nasjonalisme, slik den kommer til uttrykk hos Resett og i deres kommentarfelt er derfor dagens versjon av Hitler’s Nazisme. Så enkelt er det.

Dette ser vi godt i siste artikkel hos Resett om dannelse av nytt NAZI-parti kalt ved alle andre navn enn det rette:

Resett etterlyser nytt «NAZI-parti».

NSDAP sitt 25 punkters partiprogram.

Jeg oversatte for mange år siden NSDAP sitt 25 punkters partiprogram til norsk som jeg linker opp rett over. Hadde de feige Cuckservative og brunbeisede kommentatørerne hos Resett hatt bare en bitte liten grad av mannsmot og historisk kunnskap hadde de tatt programmet direkte, gjort et par små tilpasninger og kjørt under Hakekorsets fane.

Det hadde skapt litt trøbbel, men det kunne gitt dem seier i den pågående krigen. Feighet og unnfallenhet kan aldri vinne og det er de Cuckservative feigingene hos Resett sin bane. Til Helvete med dem!