Pensjonistpartiet bør: Kvinner ut av toppledelse, rasefremmede hjemsendes og AI-bordell / Sex-Dating for pensjonister.

Pensjonistpartiet

I Norge er vi nærmere 800.000 personer eldre enn 67 år som utgjør over 20% av den etnisk norske befolkning. Pensjonistpartiet får 0,4% ved valg og er dermed landets største politiske tapere.

Pensjonistpartiet

Av den grunn gjennomgikk jeg Pensjonistpartiet slik de presenterer seg på nett (se over) og det var begredelig lesning som førte til at jeg sendte dem en mail med tre gode forslag jeg håper de gjennomfører:

Sent: Sunday, February 24, 2019 at 8:29 PM
From: Tore W. Tvedt
To: Tillitsvalgte i Pensjonistpartiet
Subject: Pensjonisters totale helsesituasjon – Viktig tiltak

Til tillitsvalgte i Pensjonistpartiet

Vedrørende tiltak som går direkte på pensjonisters totale velferd.

Pensjonistpartiet er det partiet i Norge med det største politiske nedslagsfeltet siden det pr 2018 var 786 350 personer over 67 år. Det er 15% av befolkningen i landet, men det er over 20% av landets etnisk norske befolkning som kan tenke seg å stemme på Pensjonistpartiet.

For denne delen av befolkningen er det kun to saker som er av største viktighet. Den første er at vi som er gamle har et genetisk sterkt behov for å se at vårt eget avkom arver vårt eget folks forplantningsterritorium.

Det gir Pensjonistpartiet en soleklar kampsak nr 1: All rasefremmed invasjon av landet vårt må stoppes og de som er her må øyeblikkelig sendes tilbake dit de eller deres foreldre kom fra.

I tillegg til den prinsippielle kampsaken nevnt over har norske pensjonister et enormt problemkompleks som vanligvis omtales som enslighet eller ensomhet. Det man unngår å nevne er at sentralt i denne ensomheten er det en kjerne av seksuell utilfredsstillelse som fører til seksuell frustrasjon som sprer seg til hele personen og ødelegger muligheten for en positiv livskvalitet i alderdommen. Jeg kan her snakke av egen erfaring.

Det siste problemet kan vanligvis ikke løses av den enkelte alene siden det krever en partner av motsatt kjønn og det er ikke liketil å skaffe seg når man er gammel. Både kvinner og menn har mange bremser på det området.

Jeg har derfor to forslag som kampsaker for bedre livskvalitet for pensjonister:

  1. Pensjonistpartiet inviterer medlemmer til dating hvor hensikten er å bryte isen kjapt. Det gjør man ikke med å sitte og bygge barrierer ved lange middager eller annet sosialt samvær: Rett under dynen, gjerne med inneklærne på og finn ut av om de funker sammen. Når den isen er brutt kan middagen serveres.

2. Etabler bordeller med AI-damer som sammen med porno kan hjelpe gamle menn med seksuell tilfredsstillelse og utlading.

Et annet forhold er at Norge befinner seg i en total krig hvor det å ha kvinner i toppledelsen i en kamporganisasjon, som et politisk parti jo er, er det komplette idioti siden kvinner genetisk sett er udugelige som ledere i slike situasjoner. Ikke rart Pensjonistpartiet gjør det elendig ved valg.

Kvinners plass i en kamporganisasjon som et politisk parti er «Back Office» hvor hun utøver alle de nødvendige tjenester for den eller de Alfa-hannene som må lede partiet.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt