Per-Willy Amundsen med Raseforslag Vigrid og jeg Jubler over – Hurra!

Rasepolitikk fra Amundsen – Velkommen til Vigrid!
Skjermdump fra Dagbladets 1. side

Jeg jubler over forslaget fra Per-Willy Amundsen og ønsker han velkommen til Vigrid hvor han tydeligvis hører mentalt hjemme.

Før Amundsen kom med forslaget om å redusere barnetrygden til innvandrere av ikke-nordisk rase, spesifikt somaliere, for familier med flere enn tre barn, regnet jeg femsa som et vanlig feigt medlem av For-Ræder-Partiet FRP.

Med dette forslaget har han gjort seg like uspiselig i norske politiske forræderkretser som om han hadde sagt «Fuck Jøder» slik en rapper nylig sa. Vel, i alle fall nesten like uspiselig.

Noen videre karriere i For-Ræder-Partiet eller andre norske partier har han ikke med Alliansen som mulig unntak.

Min anbefaling til Amundsen er derfor at han kontakter Lysglimt eller tar spranget direkte til meg og Vigrid. Jeg ønsker han velkommen med åpne armer.

Her er Dagbladets versjon av rasisme-forslaget.