Polen og England utløste Den 2. Verdenskrig i Europa i 1939 – Skal det bli Ukraina og USA i 2018/19?

Polens statssjef Rydz-Smigly lar seg male som seierherre i Berlin. Mars 1939

Historien gjentar seg, heter det, men sjelden som en direkte kopi. Men denne gangen er gjentagelsen så lik det som skjedde i 1939 at man skulle tro de brukte samme dreieboken og bare hadde skiftet ut noen navn.

I 2018 har Ukraina med Porosjenko som president overtatt for Polen med Rydz-Smigly som statssjef fra 1939 og USA har overtatt England sin rolle 1939.

Likheten er så slående og dog likevel så ute av massemedia og også alternative medier at det er forbausende. Du som titter innom denne bloggen min og leser artikkelen jeg linker til under har skaffet deg kunnskap tydeligvis svært få andre besitter og ingen andre bruker i media.

http://vigrid.net/vkrydzsmigly.htm

Det gir deg et forsprang i kunnskap. Bruk det!