Resett – Antihvit Rasisme pakket inn i Integrering og Assimilering – kamuflert som Anti-Islamisme

Boikott Resett-annonsører

Resett er søplekasse for landets feigeste cuckservative femse-elementer.

Den som ønsker å forstå Resett og dens mål og virksomhet bør sjekke opp hvilke holdninger Resett’s bakmenn, som halv-Tuaregen Mikkel Dobloug, ga uttrykk for i perioden hvor han sto bak Resett og partiet Alliansen.

Mikkel var opptatt av å bygge opp virksomhet som kunne avlede folk fra å bygge opp Vigrid. Det er forståelig siden Mikkel også er konsul for et Islamistisk og antirussisk land som Kazakhstan.

Når kulturmarxistene beskylder Resett for å være rasistisk må jeg jo le siden jeg er helt enig med dem, men med stikk motsatt bakgrunn:

Boikott Resett’s annonsører

Mitt syn på Resett er at det er en Hyklerisk og Falsk nettavis som jobber som 5. kolonne for globalistene som har utryddelse av den Nordiske Rase som et av sine fremste mål. Ja, faktisk det fremste.

Så for min del er en boikott av Resett sine annonsører og kampanje mot dem helt på sin plass. Det er en total Krig vi utkjemper og Resett er i mine øyne glabalistenes og de anti-hvite kreftenes mest effektive kort i Norge.