Resett del av 5. kolonnen som ødelegger oss som Nordisk Folk

Resett del av Ødeleggelsen av Nordisk Kultur, Sivilisasjon og Folk Skjermdump

Resett sin bruk av folk som Lily Bandehy er for meg et strålende eksempel på hvorledes den jødesleikende Anglo-Zionistiske Globalistfronten jobber i alle Hvite land.

Resett fremmer Forræderi mot den Nordisk Ånd, de Nordiske Folk og vår Sivilisasjon og Kultur.

Det var grunnlaget Resett ble stiftet på og som det i dag ledes etter. Godt anskueliggjort gjennom artikkelen til Lily Bandehy den 25. mai i år hvorfra bildet øverst er hentet som skjermdump:

Lily Bandehy i Resett om Kristendom og Grunnlov

Jeg håper du har lest artikkelen hvor den x-Islamittiske, nå Statskirke medlem, Bandehy hylder det jødiske ødeleggelsesvåpenet kristendommen ble konstruert som og fremdeles fungerer som.

Ha det klart for deg: Kristendommen er en dødelig gift som har til hensikt å lamme og ødelegge all maskulin kraft i et folk og deretter legge det åpent for Jødisk ukultur slik det er beskrevet i historiene om Sodoma og Gomorra hvor Homoseksualitet ødela samfunnene. Til skrekk og advarsel for alle som kan sin historie.

Som en belest forfatterinne vet selvsagt Lily Bandehy både dette og mere til. Som for eksempel hvordan den Norske Grunnloven av i dag ikke lenger er en Grunnlov, men en parodi på den originale og har kun til hensikt å gi legitimitet til den jødiske femtekolonnen og dens lakeier, som Resett, sin ødeleggelse av Norge som et land for De Nordiske Folk.

Tooji, Lily sin sønn, med Homosex i Frogner Kirke Skjermdump

Lily Bandehy har en homosexuell sønn ved navn Touraj Keshtkar, bedre kjent under sitt artistnavn Tooji. Tooji er en kjent sanger og svært populær i de kretsene i Norge som gjør alt de kan for å fremstille Norge i deres eget bilde: Som et land bebodd av homoseksuelle innvandrere av andre raser enn den Nordiske. Derfor ble han sendt til Eurovisjon som representant for Norge i Azerbaidsjan i 2012.

Lily Bandehy’s sønn Tooji med Homosex i Frogner Kirke

Nå er det slik her i verden at hva Lily’s barn bedriver i voksen alder ikke nødvendigvis har Lily sin velsignelse. Siden Lily hylder Kristendommen som europeernes redning må vi ha lov til å tro at hun tar avstand fra at sønnen hennes bruker en kjent og flott kirke til å ha homosex foran alteret med en blond nordisk utseende prest.

Men slik er det faktisk ikke: Lily derimot oppmuntrer og støtter homosønnen i hans vanhelligelse (mine ord) av Kirken og bidrar til å rive ned den siste smule respekt enkelte hjernedøde kristne nordmenn fremdeles måtte ha for denne jødiske slavestrategien.

En hengiven mor, Lily, støtter Homosønnen, Tooji, i Frogner Kirke.

En stolt kristen, x-islamittisk Lily Bandehy gir sin støtte til sønnens homovideo og vanhelligelse av Kirken.

Slik skapes Norge om fra en Nordisk sivilisasjon til et Sodoma full av rasefremmede Sodomitter som ledd i ødeleggelsen av oss som både Folk og Sivilisasjon.

Og Resett gir dem ikke bare sin fulle støtte, men markedsfører det hele som eksempel på hvordan de vil at Norge skal bli.

Lily nevner også den norske Grunnloven og tar den til forsvar for sitt eget syn: «…..i Norge er verdigrunnlaget kristendom, og dette er beskrevet klart og tydelig i den norske grunnlov paragraf to: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv»«

Dette er et av de tilfellene som både er løgn og sannhet på samme tid.

Det Lily viser til er dagens versjon av noe som bare i navnet heter Grunnlov. I praksis er det ikke det lenger og har heller ikke vært det på mange år. Det er en lov som alle andre og har bare egne regler for revidering. Det Lily viser til og referer i artikkelen sin er 1. ledd i paragraf 2 i gjeldende versjon hvor den opprinnelige paragraf 2 er revidert 8 ganger.

Her er paragraf 2 i dagens versjon: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.»

Til sammenligning gjengir jeg paragraf 2 i den opprinnelige Grunnloven av 1814: «Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»

Ojsann: Her var det ikke mye som var igjen. I praksis har hele paragrafen blitt borte og skrevet inn på nytt igjen med hensikt å gjøre landet vårt til et kulturmarxistisk land bebodd av rasefremmede Sodomitter.

Resett er blant de fremste pusherne for et slikt samfunn!