Resett har hevet seg som Medium – Tjen-Folket om Cuckservative tapere

Fanny «Anna» Bråten river i filler en Koran – Skjermdump

For meg er det 3 «Take Aways» fra demoen i Oslo den 29. august i år.

Nr1: Anna, Lars og deres medarbeidere innenfor sperringene har nådd et nytt nivå og har gjort internasjonale overskrifter. Norsk Løgnmedia har gitt dem nasjonalt gjennombrudd forsterket og gjort navnet SIAN til en kjent merkevare i Norge.

Nr2: Resett har hevet seg sakte, men sikkert og markerer seg nå som en skikkelig nettavis. For at Resett skulle kunne gjøre det trenger de aktive organisasjoner og personer som de er enige med og kan støtte. I SIAN har de fått det og Resett har vist seg oppgaven verdig. Som den eneste norske nettavisen følger de nå opp angrepene på SIAN på bred front og det fra mange vinklinger. Veldig bra. Her er et eksempel:

«Kjønnsforsker» kaller SIAN-folkene Rasister

«Kjønnsforsker» Lorentzen fikk meg til å le. Joda, SIAN-folkene er sikkert rasister, men Lorentzen forteller oss ikke hvorfor de er det. Når ble Islamister en rase? Eller mener han at all denne anti-Islamismen er et taktisk skalkeskjul for virkelig rasisme? I så fall bør han begrunne det.

Nr3: Den Cuckservative bevegelsen, inklusive SIAN, fremstår splittet og uten evne til en samlende organisering. Det gjør dem til tapere og alle enkelttiltak, som SIANs demoer, vil ebbe ut og bli borte. Så vil det gå noen tiår igjen før noen nye Cuckservative tapere prøver seg igjen. Her er hva Tjen-Folket sier om den saken:

Nazi-karakterene bak SIAN

Tjen-Folket går litt lenger enn «kjønnsforsker» Lorentzen og omtaler SIAN-folkene som Nazister. Heller ikke de begrunner hvorfor de bruker den betegnelsen. Sikkert den samme som jeg tipper Lorentzen brukte for å omtale SIAN-folkene som Rasister.

Her er hva Tjen-Folket har å si om hvorfor den Cuckservatie bevegelsen er en taperbevegelse:

«Den relative svakheten og desorganiseringa blant fascistene kommer som direkte resultat av sterkt ytre press i form av antifascistisk mobilisering.»

Dette er helt på linje med min egen oppfatning. Cuckservative tapere er svære i kjeften når det ikke forplikter og er uten risiko. Med en gang det innebærer forpliktelse og risiko er de feige. Over hele den Cuckservative linjen.

Ingen poeng i å nevne enkeltgrupper eller enkelt-personer. Det er kun et unntak og det er SIAN-folkene som deltar på demoene. Men de har frivillig lagt seg under fiendens beskyttelse i form av Politi og dermed vet vi ikke sikkert hva de står for når det hardner til ytterligere.