Resett – Samleplass for Cuckservative Sutrere og Tapere

Cuckservative Sutrere og Tapere er Vårt Folks største Problem. Skjermdump fra Resett.

Rasisme kommer i mange utgaver fra den positive og rene: «Jeg Elsker mitt eget Folk» til den sutrete omskrivingen om at «Landet vårt er truet». Rasister er de like forbanna.

Utifra en slik omskriving fremstår Resett og dets skribenter for meg som rendyrkede Nazister og Rasister, men av den sutrete og feige tapertypen.

La meg begrunne det: Dan Odjell bruker den vanlige omskrevne sutrebetegnelsen når han viser til at «Landet vårt» som det begrepet vi skal beskytte og ta vare på og sørge for ikke blir ødelagt.

Dette er idioti. Rasefremmede generelt og Islamister spesielt truer da ikke «Landet» vårt med utryddelse? Ikke gjør forræderpolitikerne av norsk ætt det heller og faktisk gjør ikke de internasjonale jødene som står bak masseinvasjonen av rasefremmede til vestlige land det.

Begrepet «The Great Replacement» innebærer ikke at de rasefremmede invadørene skal bytte ut fjellene våre med flat ørkensand. «The Great Replacement» er navnet som er gitt den planmessige utryddelsen av oss som Etnisk Enhet, Folk eller Rase om du vil.

Det er med andre ord «Folket Vårt» (Rasen vår) som er truet og ikke landet. Og «Folket Vårt» er en rasistisk betegnelse på oss av Nordisk Ætt som har våre aner her i Norge.

Cuckservativ Sutreartikkel hos Resett

Min påstand er at det hverken er Islamistene, Jødene eller Forræderpolitikerne som er den største trusselen mot vårt Nordiske Folks eksistens, men de Cuckservative sutre- og tapermiljøene som jobber indirekte (og direkte) for de internasjonale kreftene som står bak gjennomføringen av «The Great Replacement».