Resett sleiker Jøder – Luther forbannet dem

Martin Luther: Fordriv Jødene – Brenn Synagogene!

Resett var på møte hos Herrefolket sitt som de sleiker oppetter ræva og hylder HoloCa$h-løgnene til. Fytte Rakker’n!

Hvorfor det er slik at folk som kaller seg Norske Nasjonalister eller Norske Nasjonalkonservative setter Jødene over eget folk og Israel over eget land er en gåte for meg. Jeg tror det kan skyldes en hjerneskade eller et Stockholmsyndrom etter livslang indoktrinering.

Blant denne type Fake Nasjonalister finner vi Resett-gjengen. Nå har de dekket en konferanse i Paris holdt av EJA (European Jewish Association) hvor jødene forlanger enda mer innskrenking av Ytringsfriheten i Europa.

Ytringsfrihet er det jødene hater mest siden det gir mulighet for Goyim til å avsløre Jødenes parasittiske strategi basert på Jødiske samfunnsmakt. De er av mange gjennom tidene regnet som avskum og ødeleggere av andre folks sivilisasjoner.

Adolf Hitler var en av dem som tok opp kampen etter både Jesus og Martin Luther.

Her er Resett sin artikkel om møtet de deltok i

Her er «Norge I Dag» sin artikkel om det samme møtet

Siden Resett sin artikkel, forståelig nok, er bak betalingsmur linker jeg opp Norge i Dag sin artikkel om samme møte.

La meg bare minne om hva Norges Statsreligion sin stifter og eneste som har navnet sitt i Grunnloven av 1814, Martin Luther, sa om Jødene:

«Hva skal vi kristne gjøre med dette fordømte og forkastede folk? Jo, ta deres bøker! Forby rabbinerne å undervise under trussel om dødsstraff! Brenn synagogene og riv husene deres og la alt ødelegges! Ærede fyrster og adelsmenn, dere som har jøder i deres land. Om dette ikke passer dere, så finn på noe bedre, bare dere og vi alle blir befridd for denne ufordragelige, djevelske last, jødene!»

Sitatet er hentet fra Luther sin bok «Om jødene og deres løgner».

Resett og alle andre kristenzionistiske jødesleikere bør ha integritet nok til å skifte prioritet slik at Det Norske og Nordiske Folk står over alt annet og alle andre. Kan de ikke det bekrefter de seg selv som «Fake Nasjonalkonservative» og Falske Nasjonalister.