Resett som Maktelitens Sensurredskap og Kontrollerte «Opposisjon»

Folkeforræderne var de som flyktet til London

Min kommentar i Resett, som du ser over, ble sensurert siden den gir et annet historisk perspektiv enn den kulturmarxistiske og globalistiske norske Makteliten setter pris på.

Man argumenterer altså ikke mot påstanden, men fjerner den. Og det på tross av at den er mere riktig rent objektivt sett enn den nåværende propagandaen seierherrene har vedtatt.

Helvete til Sjøs – Alliert Sjøkrig mot Nordmenn

Artikkelen som jeg linker til gir en grei start inn i de historiske forholdene om Norges rolle i Den 2. Verdenskrig. Poenget er ikke å lære historie som sådan, men å forstå at storparten av grunnlaget for dagens situasjon i Norge og hele Europa ligger i Den 2. Verdenskrig.

Og en ting er sikkert: Den versjonen av Historien som seierherrene presenterer deg er rendyrket og ensidig propaganda. Sannheten er ganske så anderledes. Og forståelsen av disse forholdene er avgjørende for Europas videre utvikling.