Resett V/Halvor Næss: Endelig en som ser at Nasjonalismen ~= Nazismen

Nasjonalisme ~= Nazisme – Skjermdump med modifikasjon

Fra artikkelen til Halvor Næss: «Det viktigste argumentet mot nasjonalismen i dag er at den forbindes med nazismen og fascismen. Dette er ikke helt uten historisk sannhet, men de fleste suverene nasjoner har hverken vært preget av fascisme eller nazisme, og det var suverene nasjoner som bekjempet disse ideologiene.»:

Halvor Næss gjør et forsøk på å utvide den lineære Høyre / Venstre-aksen med et aksekryss sammen med Globalisme- og Nasjonalisme-aksen. Vi får dermed 4 rom som han diskuterer.

Det er sjelden at noen skriftlig forbinder Nasjonalisme og Nazisme direkte med hverandre, men Næss våger det og det taler ham til ære:

Nasjonalisme ~= Nazisme

Bortsett fra denne betydningsfulle koblingen mellom Nasjonalisme og Nazisme var det lite å hente i artikkelen som bærer preg av den vanlige Cuckservative begreps-forvirringen.