Scandza Forum – Azov Morderbataljon – National Corps – Pact of Steel – Intermarium Support Group – I Anglo-Zionistenes tjeneste

Intermarium – Cordon Sanitaire mellom Russland og Tyskland – Skjermdump

Nasjonalisters naivitet, kontakbehov og dumskap er uten ende. Noe den ukritiske oppslutningen om grupper som nevnt i overskriften bevitner.

Det er noe som heter at «Fortell meg hvem du omgås og jeg skal si deg hvem du er.» Omgås man brodermordere, søstermordere og barnemordere som fører en hatefull og uforsonlig krig mot egen rase og eget folk så er man i mine øyne på bunnen av det menneskelige samfunn.

Enhver som omgås slike morderbander får tåle samme benevnelse. Det nytter ikke å påeborpe seg manglende kunnskap eller god tro.

Jeg anbefaler deg at du skaffer deg litt informasjon om de nevnte gruppene som etter min oppfatning er frontgrupper for Det Anglo-Zionistiske Imperiet og dets for en stor del jødiske Oligarkelite.

Det Anglo-Zionistiske Imperiet og dets jødiske Oligarker som Georg Soros sammen med andre jødiske oligarker som Igor Kolomoisky og Poroshenko har total kontroll med den nasjonalistiske ukrainske bevegelsen og bruker den som spydspiss i sin geopolitiske krig mot enhver nasjon som står dem imot. Det har vært først og fremst Tyskland og Russland og er det fremdeles i dag.

Nasjonalistgruppene i Ukraina med direkte, indirekte og moralsk støtte fra andre europeiske nasjonalistmiljøer har utvist en fanatisk iver i å drepe, lemleste og fordrive vår rases beste folk i Donbass-området.

Intermariumstrategien for å ødelegge Europas fremtid er forøvrig ikke ny. Her er en artikkel jeg skrev om den i 2015.

Intermarium: Strategi for å ødelegge Europas Fremtid