Scandza Forum – Greg Johnson – Bevisstløse Etnonasjonalister i Jødisk tjeneste

Greg Johnson taler for Azov i Kiev – Skjermdump

PeST og politi har idag aksjonert mot et arrangement holdt av Scandza Forum i Oslo.

Jeg har tidligere pekt på bevisstløse Høyresidefolk som har gått med begge beina i den største Jødefellen i Europa: Intermarium og alt forbundet med det begrepet.

Sentralt i denne bevegelsen, som har mange utvekster og grupperinger, er de ukrainske folkemorderne organisert i AZOV-bataljonen og samarbeidende grupperinger.

Folk som stiller opp sammen med disse antihvite og jødefinansierte folkemorderne av Europas beste hvite blod må enten være hjernedøde eller kjøpte og betalte jødeagenter eller agenter for Det Anglo-Zionistiske Imperiet. På Vigrid-siden vil dere finne mere stoff om dette grunnleggende og ødeleggende problemet for Europa.

Konferanse under ledelse av kreftene assosiert med Folkemord på Hvite russere – Skjermdump

Det øverste bildet er en skjermdump fra videoen over og viser nylig utviste Greg Johnson på talerstolen. Til venstre i bildet ser vi Selvstendighetspartiet sin Bjørn Chr. Rødal som taler etter Johnson.

Det er en tragedie at Hvite nasjonalister på denne måten gir sin støtte til jødefinansierte og jødestyrte anti-hvite morderbataljoner som de som myrder for fote i Donbass. Både de og dem som direkte eller indirekte støtter dem og deres jødiske agenda om å svekke Europa er en skam for den hvite rase.

Det er jo også en skam at Hvite Etnonasjonalister ikke klarer å bygge egne fora uten å koble seg opp mot jødestyrte, antihvite folkemordere. Skjerp dere!