SHTF – Borgerkrigen Intensiveres

Handelsmidler og Våpenmakt – Skjermdump

Utviklingen i samtlige Hvite land er alarmerende og den hybride krigen som føres mot oss av europeisk ætt trappes stadig opp. Også med militære maktmidler.

Også her i det høye Nord er det slik og tiden er inne til å forberede seg. Både mentalt, materielt, organisatorisk og treningsmessig.

Jeg er ikke inne i denne måten å tenke på så jeg søkte litt på nett og kom over en svært aktiv såkalt «Prepper», som lever av virksomheten; The Canadian Prepper:

Mange gode momenter av Canadian Prepper

Hvilken utvikling Borgerkrigen vil ta her i Norge er usikkert, men sikkert er det at befolkningen vil dras inn i den etter etnisk/religiøse skillelinjer.

Hvis det er andre av Nordisk Ætt og av Nordisk Religion, Kultur og Sivilisasjon som leser denne artikkelen og ser det samme så kontakt meg.

Den som står alene når SHTF (Dritten Treffer Viften på norsk) vil enten bukke raskt under eller bli presset inn i kulturmarxistenes bander.