SIAN – Kognitiv Dissonans eller Fake Opposisjon???

Hylder Jødesidens Seier – Hater Resultatet

SIAN valgte 8. mai i år til å holde en av sine vanlige informasjonsmøter om Islam foran Stortinget i Oslo.

Det var derfor som ventet at flere av SIAN sine talere kom inn på hendelsene i mai 1945 da tyskerne kapitulerte overfor de nye militære okkupantene i Norge representert ved høyere britiske offiserer.

Formelt sett gikk altså Norge den 8. mai 1945 over fra tysk til britisk militær okkupasjon. Det var den rent formelle delen som varte i 30 dager fram til 7. juni 1945. Fra da av var Norge igjen et fritt land, i alle fall i navnet, men i gavnet var vi innlemmet i det jødestyrte Anglo-Zionistiske Imperiet. Hvor vi fremdeles befinner oss.

Det politiske bildet rundt den 2. verdenskrig og tiden etter kan forenklet fremstilles slik:

  1. Kampen sto mellom Jødemakten utøvet av Det Anglo-Zionistiske Imperiet alliert med det jødestyrte Bolsjevik-diktaturet i Sovjet-Unionen på den ene siden og de europeiske nasjonalkonservative kreftene under ledelse av Hitler-Tyskland.
  2. Den politiske norske makteliten, under ledelse av den jødiske C. J. Hambro, sørget for at hjernevaskede nordmenn deltok i krigen på Anglo-Zionistenes side på tross av at Norge kapitulerte overfor tyskerne i 1940. Norge som nasjon var altså ikke krigsdeltager på alliert side.

Som en følge av at den internasjonale jødesiden vant over den nasjonale europeiske siden har den politiske utviklingen i Europa gått i en stadig mer pervers retning. Og det er den perverse delen som heter Islamisering som SIAN protesterer mot.

Og dermed har vi et klassisk tilfelle av Kognitiv Dissonans: SIAN-folkene hylder Jødesiden for at de vant krigen og knuste europeisk nasjonalkonservatisme samtidig som de hater og gjør alt de kan for å bekjempe resultatene av at Jødesiden vant krigen.

På vanlig folkemål kalles denne type Kognitiv Dissonans for Idioti og Dumskap.