SIAN med markering mot Hijab på Kvinnedagen i Oslo

8. Mars-markering av SIAN i Oslo

Bildet over er en skjermdump fra FB-siden til SIAN og tatt under markeringen deres mot det kulturmarxistiske antikvinnetoget i dagens anledning.

Det er et par ting jeg stusser litt på. Over bildet står det at fotograf (?) Marie var sammen med kun 5 personer på standen til SIAN. Hvorfor bare 5 personer når SIANgruppen på FB har over 8.000 medlemmer og en annen anti-Islam-gruppe på FB har 31.000 som liker gruppen?

I tillegg har vi på FB mange såkalte nasjonalistgrupper med til sammen flere titusener medlemmer eller folk som liker.

Jeg kan ikke se at noen av disse gruppene, med unntak av Nordfront, gjør noen som helst aktiv innsats i den virkelige verden.

Med alle disse folkene som medlemmer og sympatisører burde den nasjonale og anti-islamske bevegelsen ha så mange ressurssterke folk blant seg at hovedkvarterer og arrangementer burde være legio.

Men slik er det ikke og det gjør hele denne bevegelsen generelt sett til latter for alle våre motstandere.

TV2’s artikkel om SIAN’s markering og politiets inngripen mot dem.

Skulle du som leser dette ha lyst til å gjøre en aktiv forskjell så er det bare å melde deg til tjeneste.