SIAN – Raseforrædere og slitne Islam-reformatorer

SIAN forråder Det Nordiske Folk Skjermdump

Good Cop – Bad Cop. SIAN spilles ut over sidelinjen.

SIAN sine toppfigurer, Anna Bråten og Lars Thorsen har stått på barrikadene i flere år under kraftige angrep fra kulturmarxister og Islamister.

Budskapet deres og målsettingen deres har jeg null til overs for siden det er en reform av Islam de er ute etter. De tar avstand fra å kjempe for sitt eget Nordiske folk og en Nasjonalisme som er positiv med mål å videreutvikle oss som Nordisk folk innen en Nasjonal ramme for oss av Nordisk ætt.

SIAN står dermed for en antinordisk politikk som vil utrydde oss. Alt tullingene vil er å reformere Islam. Intet annet. I mine øyne er det Raseforræderi.

Se selv på plakatene på bildet over. Her gir SIAN klar beskjed om hva de vil:

  • Nei til Rasisme. Hvilket vil si at de anser Norge for å være et land for alle som vil inn hit uansett rase. Noe som vil føre til utryddelse av oss som Rase / Etnisitet og med det vår kultur og sivilisasjon.
  • Nei til Nazisme. hvilket vil si at de tar avstand fra og fordømmer Positiv Rasebasert Nordisk Sivilisasjon i Nordiske land. Nazisme er det moderne navnet på positiv rasebasert nasjonalisme.
  • Nei til Islamisme. Det SIAN her gjør gjennom sitt fanatiske hat mot Islam, slik de sprer det på demoene sine, viser at de, ved å likestille Rasisme og Nazisme med Islamisme, har det samme brennende hatet mot oss som vil fremme og videreutvikle oss av Nordisk ætt både som rase og nasjon.

Bildet øverst er en skjermdump fra Drammen Live24 som omtaler et kommende møte mellom SIAN ved Lars Thorsen, Anna bråten og Ellen Brynjulfsen og noen Islamister fra Drammen. I Drammen. Basert på invitasjon fra Islamister der.

Tafatte SIAN legger seg på rygg for Islamistene

På meg virker det som om Maktelitens Good Cop – Bad Cop- taktikk har lykkes i å nøytralisere SIAN og mørnet dem til underkastelse.

SIAN og Islamistene har holdt sitt første møte, beskrevet i artikkelen over, etter invitasjon fra Islamisten Yousuf Gilani, på Gilanis hjemmebane.

Det er på tide for oss av Nordisk Ætt å ta total avstand fra SIAN som faktisk reklamerer for det samme målet som de KulturMarxistiske bermene som vil utrydde oss. Bare å ta en titt på de to første punktene fra plakaten deres nevnt over.