Skiftende tider: Fra Nazi-Rasi til Eldreomsorg

Eldreomsorg den nye Nazi-Rasi-saken

Da jeg så ovenstående tegning i Dagsavisen var det som å se meg selv i dag og den forvandlingen jeg selv har vært igjennom den siste tiden og som er bakgrunnen for at jeg fikk lagt opp denne personlige bloggen.

Dagsavisen: Innvandringsmotstand ute – Eldreomsorg inne for gamle nazi-rasier.

Det hovedområdet jeg engasjerer meg i innen eldreomsorgen er basert på min egen situasjon hvor jeg håper å kunne hjelpe meg selv og andre som opplever det samme. Vinklingen er den gamle, enslige og ensomme hvite mann og den frustrasjonen som følger med det.

Seksuell frustrasjon er et sentralt område i denne tilstanden og vil derfor utgjøre et sentralt element hvor fysisk og mental nærkontakt med det annet kjønn er et mål og en betingelse for å lykkes i å skape en bedre alderdom for de som er rammet av denne alvorlige sosiale sykdommen.

Selv om mitt personlige utgangspunkt er den hvite gamle mann vil også eldre hvite kvinner nyte godt av tiltakene siden de er i nesten samme båt. Nesten fordi jeg tror den seksuelle frustrasjonen rammer menn hardest.

Interessert i å delta i å utvikle denne type eldreomsorg? Si i så fall din mening i kommentarfeltet.

Stor takk til Dagsavisens Arne Strand og tegner Siri Dokken som har tatt opp dette enorme problemet offentlig.