Slåttavik henger Israel First-bjellen Document. Den passer perfekt.

Vaksinehysteri hos Document. Skjermbilde

Slåttavik setter fokus på en del virkelig viktige forhold innenfor den Cuckservative bevegelsen i Norge.

Denne gangen dreier det seg om en vaksineartikkel hos Jødesleikerne i Israel-First-gjengen hos Document:

Slåttavik om Israel-First-Document

Akkurat dette med vaksinering tar jeg lett på siden jeg ikke kommer til å ta noen. Det fordi jeg ikke skal reise noe sted hvor det kreves. Så akkurat dette med vaksinekrangel blander jeg meg ikke oppi.

Det viktigste for meg i artikkelen til Slåttavik er at han ganske så korrekt omtaler dem som Israel-First – Norge-sist og videre:

«Ormeyngelet i Document.no har i vel et tiår forkledd seg som «konservative», mens de i virkeligheten har drevet offensiv subversjon av den konservative bevegelsen i Norge.

Dette gjør de med å prøve å overbevise nordmenn om at voldelig islam i Europa er en årsak og ikke en virkning. Voldelig islam er ifølge Document.no liksom det store problemet, ikke de som aktivt jobber for å gjøre Europa «multikulturelt».»

Hovedproblemet er den parasittiske jødedommen, de jødiske parasittene og de norske kristenzionistene som fremmer den.