Steve Bannon – Kina som Imperiets Dødsfiende

Bannon gir oss klar tale

Bannon er mannen som skaffet Trump valgseieren og jobben som USA’s president. Det er tydelig at ideene hans fremdeles styrer USA’s utenrikspolitikk.

Bannon fremstår som en korsfarer for den jødekristne vestlige verden og dens hegemoni i formen AngloZionistisk Imperium.

Han ser Kina som en fundamental trussel til AngloZionistenes Imperium og vil knuse landet, gjerne med krig.

Enig eller uenig så fremstår Bannon for meg som en mann vi i Europa har mye å lære av.