Suksess for Mailen til Venstre om Raja og Ekstremistbildet – Raja kommenterer på Facebook

Raja kommenterer Venstremailen om Ekstremistbildet

Abid Raja er et av de beste eksempler her til lands på at genene snakker.

For halvannen uke siden sendte jeg ut en mail til tillitsvalgte i Venstre som ga flere tilsvar. Nå kommer Raja selv ut og offentliggjør mailen på Facebooksiden sin med kommentaren dere ser over:

Mailen traff Midtblink – Raja ute med Damagekontroll

Jeg har sagt det som er å si om Raja og Venstre som et parti som fører en politikk som vil føre til etnisk utryddelse av den Nordiske Ætt i Norge. Har du noe å tilføye så bruk kommentarfeltet.