Svensk Toppleder: Borgerkrig i Sverige

Borgerkrig i Sverige – Skjermdump

Den tidligeree sjefen for Scania, Leif Østling,sier det som det er: Det er Borgerkrig i Sverige.

Vi gratulerer Sverige med at en av topplederne deres sier det som det er. Utrolig sjelden kost, men siden han ikke lenger er i aktiv tjeneste våger han seg frampå med noe alle vet.

Østling presiserer at uttalelsen ikke er rasistisk, men er et faktum. Men, Østling da, Fakta og rasebasert borgerkrig er jo det samme i denne borgerkrigen som like mye er en fremmed invasjon og krig som borgerkrig. Skillet er vanskelig, for ikke å si umulig å skille i dagens verden.

ABC-Nyheter: Rasekrig i Sverige

Den svenske x-sjefens utsagn kommer samtidig med fornyet fengsling av Philip Manshaus som sier det samme og utvisningen av Greg Johnson fordi PeST mener han påvirker til noe lignende.

Med sitt utsagn bekrefter Østling begge de andre.