Tafatte jødesleikere i Resett sprer HoloCa$h-løgner

Erling Marthinsen sprer bevisste HoloCa$h-løgner for å tekkes Jødemafiaen

Etter at Lysglimt fikk solid støtte i Resett sitt kommentarfelt da Resett dolket han i ryggen på vegne av Jødemafiaen i Norge skrev den tafatte journalisttufsen Erling Marthinsen en løgnbasert artikkel om HoloCa$h for å smiske med det Jødiske Herrefolket Resett betjener etter beste evne.

Jeg skrev en artikkel om Resett sin HoloCa$h-løgn i Vigrid som er verdt å leses og kan kommenteres her om du ønsker:

Vigrid om Erling Marthinsens spreding av Jødemafiaens HoloCa$h-løgner

Interessert i å være med å videreutvikle kunnskap om Jødemafiaens HoloCa$h-løgner? Ta i så fall kontakt.