Scandza Forum – Azov Morderbataljon – National Corps – Pact of Steel – Intermarium Support Group – I Anglo-Zionistenes tjeneste

Intermarium – Cordon Sanitaire mellom Russland og Tyskland – Skjermdump

Nasjonalisters naivitet, kontakbehov og dumskap er uten ende. Noe den ukritiske oppslutningen om grupper som nevnt i overskriften bevitner.

Les videre