Gulag-Arkipelet – Jødestyrt Arbeids- og Utryddelses-system

Tre av de jødiske Mordersjefene i Gulag-systemet

I går, den 4. mai 2019, traff jeg folk fra et av de baltiske landene som kunne snakke russisk fra skoletiden i landet sitt da russisk var obligatorisk å lære. Siden jeg har lært meg litt russisk sa jeg noen setningeer hvorav «Jeg er glad i Russland og Putin» ble svært ille mottatt. De kontret med det russofobiske mantraet propagandaen har lært dem de siste årene om at Putin og Russland var det samme som Gulag-arkipelet og derfor måtte hates.

Les videre