Kulturmarxismen er en Jødisk Parasittisk Strategi for å Ødelegge Hvite Samfunn

Jøder både sto og står bak Kulturmarxismen

I Cuckservative kretser, som for eksempel Resett og Document finner du et tilnærmet hat mot kulturmarxismen, men sjelden eller aldri opplyser de at det er Jøder som sto og står bak denne parasittiske strategien for å ødelegge hvite samfunn.

Les videre

Gulag-Arkipelet – Jødestyrt Arbeids- og Utryddelses-system

Tre av de jødiske Mordersjefene i Gulag-systemet

I går, den 4. mai 2019, traff jeg folk fra et av de baltiske landene som kunne snakke russisk fra skoletiden i landet sitt da russisk var obligatorisk å lære. Siden jeg har lært meg litt russisk sa jeg noen setningeer hvorav «Jeg er glad i Russland og Putin» ble svært ille mottatt. De kontret med det russofobiske mantraet propagandaen har lært dem de siste årene om at Putin og Russland var det samme som Gulag-arkipelet og derfor måtte hates.

Les videre

Resett med Jødesleiking og Motgift mot Lysglimt/Alliansen

Mot Lysere Tider – Senker Resett Mørket over Lysglimt?

Et par uker før Stortingsvalget i 2017 la Allianseungdommen den venstre delen av bildet over ut på sin Facebookside. Originalutgaven til høyre på bildet var brukt av Vidkun Quisling og hans Nasjonal Samling under den 2. verdenskrig. Les videre