Resett V/Halvor Næss: Endelig en som ser at Nasjonalismen ~= Nazismen

Nasjonalisme ~= Nazisme – Skjermdump med modifikasjon

Fra artikkelen til Halvor Næss: «Det viktigste argumentet mot nasjonalismen i dag er at den forbindes med nazismen og fascismen. Dette er ikke helt uten historisk sannhet, men de fleste suverene nasjoner har hverken vært preget av fascisme eller nazisme, og det var suverene nasjoner som bekjempet disse ideologiene.»:

Les videre