Resett V/Halvor Næss: Endelig en som ser at Nasjonalismen ~= Nazismen

Nasjonalisme ~= Nazisme – Skjermdump med modifikasjon

Fra artikkelen til Halvor Næss: «Det viktigste argumentet mot nasjonalismen i dag er at den forbindes med nazismen og fascismen. Dette er ikke helt uten historisk sannhet, men de fleste suverene nasjoner har hverken vært preget av fascisme eller nazisme, og det var suverene nasjoner som bekjempet disse ideologiene.»:

Les videre

Nazisme er å ville bevare eget folk: dets kultur, religion og sivilisasjon basert på dets unike Rase

NAZI-Mutterkreuz fra Hitler-Tyskland

Tafatte tufser hos de cuckservative Resetterne demonstrerer hele tiden egen mangel på grunnleggende forståelse av historiske og filosofiske bakgrunner og sammenhenger. Denne gangen dreier det seg om tufsen HoloCa$h-Erling sin reaksjon på den svenske journalisten Sofia Nerbrand sine kloke ord: «Å ville bevare sitt folk er nazisme»:

Les videre