The Great Replacement – Gir Aftenposten Breivik, Brenton og Manshaus rett i sine utsagn?

The Great Replacement – Virkeligheten slik den er

Løgnmedia gjør mye utav å stemple hvite patrioter og frihetskjempere som konspirasjonsteoretikere.

Men innimellom og med tiden bekrefter de at dem som ble kalt konspirasjonsteoretikere og «Nutcases» ganske enkelt var tidlig ute med å se og si sannheten.

I dette tilfellet tar vi for oss konspitasjonstroende Aftenposten som er så fullstendig «Nutcase» og konspirasjonstroende at de tror på HoloCa$h. Det er toppen på idioti på det feltet.

Denne gangen gir Aftenposten ved sin propagandist Christina Pletten et godt eksempel på at det som foregår i den hvite verden er en utskifting av befolkningen fra hvit til ikke-hvit med «norske» Minnesota som eksempel.

Aftenposten: Det var et lite stykke Norge i USA. Nå kalles det «Little Mogadishu»

Artikkelen over hvor Aftenposten bekrefter at befolkningen i Minnesota skiftes ut kommer bare et halvt år etter en artikkel i Aftenposten fra august ifjor hvor Aftenposten harselerer med hvite unge menn og deres tro på utskiftingen og kaller det en konspirasjon:

Aftenposten: De er unge, sinte og tar til orde for folkemord og å kaste ut migranter. De tror på «Den store utskiftningen».

Aftenposten fortsetter under overskriften: «……Denne konspirasjonsteorien har blitt brukt av massemordere for å begrunne egne drapshandlinger.»

Men nå når Aftenposten selv bekrefter at det foregår en utskifting av hvite som erstattes med ikke-hvite innvandrere så må vel det bety at de samtidig gir de nevnte sinte unge hvite menn rett i sine synspunkter og argumentasjon?

Å være enig i at folk, i dette tilfellet de unge sinte hvite menn Aftenposten håner, har rett er ikke det samme som at man er enige i handlingene noen av disse unge hvite sinte mennene foretar. Selvsagt ikke, men det betyr at forskjellen kun er en handlingsgrad og ikke prinsipiell hva fakta angår.

Og det er et langt skritt på veien.

Nå er det ikke de tre nevnte unge menn fra overskriften som har funnet på «Utskiftingsteorien». Det er det FN som har gjort i en rapport fra år 2000 med overskriften:

Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?

Så fakta er altså: FN sa det først, deretter tok en del sinte unge hvite menn opp uttrykket og brukte det, Løgnmedia hånet dem først for nå å si seg ikke bare enige, men dokumentere riktigheten av det også.

Den beste artikkelen på norsk om temaet er etter min mening Slåttavik her:

Akroma: Hva er «The Great Replacement»?