Topp Samarbeide mellom de Cuckservative lover godt fremover

Johan Slåttavik i Akroma på Alternativ Media Skjermdump

I de 3 siste årene har den Cuckservative bevegelsen virkelig hevet seg fra det fullstendige bunnivået det nådde sommeren 2017.

Vi har fått nettavisen Resett, Lysglimt og hans Alliansen-parti, Nordfront med Frihetskamp har forbedret nettsiden sin merkbart, Frie Nasjonalister med forbedret nettside «Politisk Ukorrekt» og sist, men ikke minst har Anneli og Ronny kommet på banen med sitt Alternativ Media TV og med Johan Slåttavik og hans Akroma på laget blitt rimelig profesjonelt.

Mitt håp er at nevnte grupper og personer utvikler et tett samarbeide og i noen tilfeller slår seg sammen. Nordfront bør kjøre videre alene, men de andre bør slå seg sammen til en gruppe med Alternativ Media som felles Media og Alliansen som felles parti.

Hadde de klart det ville Ytre Høyre endelig og for første gang hatt en grunnstruktur som kunne fått til noe.

Men det er skjær i sjøen og de er vel kjente og har plaget den Cuckservative bevegelsen i alle år og ser fortsatt ut til å gjøre det.

Eksempel 1: Anneli vil kriminalisere bruken av 22. juli i stedet for å argumentere. De Cuckservative bør ta inn over seg at Breivik var en av dem.

Eksempel 2: Sentrale personer i det Cuckservative miljøet tar avstand fra Lysglimt sine jødeutsagn og støter han ut fra den Cuckservative bevegelsen. Saken er at Jødene er vårt folks dødsfiender og de som ikke tåler at det påpekes bør gå over til Jødesleikerne i Resett-systemet eller Demokratene.

Eksempel 3: Johan Slåttavik har ved flere anledninger, sist for noen dager siden, hånet den jødiske HoloCa$h-løgnen ved å ta for seg de idiotiske «vitne»utsagnene den bygger på. Det gjør Johan til Super-Nazi i kulturmarxistene og deres media sine øyne noe som hefter ved dem han omgås som Anneli og Ronny i deres TV-show. Se bildet over fra siste sending på lørdag.

Slåttavik driter ut Jødenes HoloCa$h-løgn

Slåttavik i Anneli og Ronny sitt TV-show

Eksempel 4: Frie Nasjonalister bør slutte å ri to hester. Det går aldri bra og ender alltid med forskrevelse. Å hylde dem som kjempet Jødenes Krig i Norge under den 2. Verdenskrig er kontraproduktivt hvis man idag vil fremme den Nordiske Nasjonalismen sin kamp mot verdensglobalismen den internasjonale jødedommen utkjempet den 2. Verdenskrig for. Lysglimt bør gi denne delen av den Cuckservative fronten et lynkurs i Jødenes rolle i ødeleggelsen av våre folk og vår sivilisasjon.