Tore Johan følger opp Ronny Rønning og Lysglimt: Penger må til!

Gull og Penger i alle former og i store mengder skaper suksess

Teksten under bildet er vel ikke helt riktig, men poenget er der likevel,

I forrige artikkel her på bloggen min skrev jeg om Lysglimt sin pengeappell. Tidligere har jeg sett på Alternativ Media sine Video-show at de også har appellert om penger.

Og min «takeaway» fra Tore Johan sin ellers glimrende artikkel hos Resett, se linken under, er appellen om penger:

Tore Johan i Resett: Bla opp Penger!

Jeg slutter meg helt og fullt til appellen fra alle de tre ovennevnte. De som vil ha suksess må ha finansielle midler, Penger, til å finansiere den innsatsen som må til for å nå målene de har satt seg.

Dugnad og gratisarbeide er veldig bra og utgjør en stor del av innsatsen i mange organisasjoner, men uten penger blir det hardt i lengden og folk går som regel trett før målene nås.

Uten millioner i aksjekapital og driftstilskudd hadde ikke Resett vært der de er i dag. Og uten lesernes pengegaver og abonnenement og annonser hadde det hele sakte, men sikkert visnet hen.

Slik er det med alle satsinger på vår side som med et fellesnavn kan kalles den Nasjonalkonservative bevegelsen.