Ukrainagate – Ukraina i Verdens Søkelys

Drept av Ukronaziene

Bildet over er en påminnelse av hvordan Nasjonalistene i Ukraina angrep og slaktet sine egne blodsfeller i Novorossia på vegne av US-Neocons og internasjonale Jødiske Oligarker med et genetisk hat mot alle Europeere generelt og Russere spesielt.

I flere år har konflikten i Novorossia vært en frossen krig uten særlig bevegelse av frontlinjene. Med den amerikanske Ukrainagate er det en mulighet for bevegelse i posisjonene. The Saker har skrevet en god artikkel som er verdt å lese selv om jeg ikke er enig i alt han skriver.

The Saker om Ukraina-utviklingen

De Parasittiske Jødenes rolle i 1939 i Europa ligner på Jødenes rolle i dagens Europa

Som under utviklingen mot den 2. verdenskrig hvor den internasjonale parasittiske jødedommen ledet an gjør de det også i dagens Europa. Ukraina er et godt eksempel på det hvor den nyvalgte ukrainske president Zelensky er Jøde som erstattet jøden Poroshenko.

Jøden Zelensky’s bakmann og «Kingmaker» er den Jødiske oligarken Kolomoisky som også finansierte utviklingen av Ukronazi-bataljonene.

Men Jødene er kjent for å spille begge sider og det gjør de også i Ukraina i dag hvor The Saker nevner Vadim Rabinovich som mulig maktovertager etter Zelensky. Selvsagt er Rabinovich også en jøde.

De eneste som pr i dag kunne gjort noe med situasjonen og jaget de jødiske oligarkene og Anglo-Zionistene ut av landet er Ukronazi-bataljonene i samarbeide med sine russiske blodsbrødre i de to frie Donbass-republikkene.

Så får vi se om blod er tykkere enn vann eller om Nasjonalistene (Ukronaziene) i Ukraina foretrekker jødiske penger og jødisk makt slik de hittil har gjort.