Ukronazier som Kanonføde og Bønder i The Great Game på The Grand Chessboard

The Grand Chessboard – Ukraina – Hærveien til Eurasia – Skjermdump

The Great Game er i full gang igjen med de ukrainske slettene som den sentrale Hærveien fra gjennom Europa til Sentral-Asia.

I 2014 klarte Putin med et mesterlig trekk i en svært trengt posisjon å sperre veien ved å akseptere Krim’s tilbakekomst til Russland.

Jeg skrev en artikkel om det koblet opp mot Zbigniew Brzezinski sin glimrende bok med tittelen The Grand Chessboard. Brzezinski sin bok ble skrevet i 1997 da Russland lå med brukket rygg og seieren så ut til å være innen bekvem rekkevidde for Anglo-Zionistene.

Men Putin kom dem i forkjøpet og sperret veien med sin kontroll over Krim.

Jeg skrev en artikkel om det sommeren 2014 som er like aktuell i dag:

Putin satte NATO patt

Krim ligger som en strategisk festning som må erobres før Hærveien østover kan fortsettes. Tyskerne fikk erfare det under den 2. verdenskrig. Alle har hørt om og kjenner til kampene om Stalingrad og tyskernes tap der. Men det var Krim som gjorde at tyskerne tapte ved Stalingrad.

Først måtte Krim erobres og det kostet tyskerne dyrt i mannskaper, tapt materiell og tapt tid. Et tap de aldri klarte å hente inn igjen.

I dag har Krim stoppet Anglo-Zionistenes Hærmarsj inn mot Sentral-Asia og gitt Russland tid til å bygge opp forsvaret sitt kraftig. NATO har blitt tvunget til en tidkrevende oppbygging av styrker i Europa og gjort dem avhengig av å bruke de ukrainske nasjonalistgruppene som militær spydspiss i angrepet på Russland.

«Hvordan Vesten ble satt sjakkmatt» – Skjermdump

Men da kom russerne i Donbass i veien og skapte en ny hindring i Anglo-Zionistenes angrepsplan mot Europas sterkeste Nordiske folk. Og der står vi i dag i en form for patt eller remis som Zionistene gjør alt de kan for å bryte.