USA bak statskupp i Venezuela

Statskupp i Venezuela

Så er det på’n igjen med såkalte farge-revolusjoner hvor USA kvitter seg med brysomme statsledere.

Denne gangen er det Venezuela som står for tur og prosessen er i god gang med ny selvoppnevnt president som øyeblikkelig ble godkjent av USA og deres latinamerikanske lakeistater.

Som ventet støtter Kina, Russland og andre av USA’s geopolitiske opponenter den sittende president, Maduro. Jada, for dette er høyt spill på det geopolitiske sjakkbrettet:

Statskupp og opptøyer i Venezuela

Jeg har sagt det ved flere anledninger at siden USA tapte ansikt overfor Russland i Syria må de starte en krig de kan vinne et annet sted. Og Venezuela sto lagelig til for hogg.

For det første siden Venezuela har enorme ressurser innen olje og metaller, som gullforekomster, som Russland har inngått avtaler om å utvinne. For det andre er Venezuela en støttespiller for Russland internasjonalt og hadde for kort tid siden besøk av 2 russiske langdistanse-bombefly. Noe som varslet et militært samarbeide med mulig langsiktig militærbase i landet.

Så langt jeg kan se vil USA lykkes med kuppet og tvinge Venezuela tilbake som lakei for Det AngloZionistiske Imperiet og med det påføre spesielt Russland et smertelig tap i den geopolitiske verdenskrigen.

Gikk Russland og Putin denne gangen for langt og satset på et prosjekt de ikke kunne vinne når USA slo tilbake? Mye tyder på det, men det var vel verdt sjansen da den bød seg siden gevinsten ved seier hadde vært en geopolitisk spillforandrer.