Vi holdes av parasittiske existenser utenifra

  • …jeg snakker ikke om utenfor vårt land ei heller om andres land!
I Have Come Here to Chew Bubblegum and Kick Ass

Innlegget er skrevet av Audhild Østgård.

-Disse parasittene melker oss, feeder på oss, skaper redsler og
aggresjon i oss, splitter oss, holder oss stadig okkupert med trusler,
konflikter og info om kommende politisk framførte kriger og
krigshandlinger!

De fleste har gitt opp eller valgt mer og mindre ubevisst,
den ene eller andre siden!
Håpløsheten er slående der pjattet og parroteringen har inntatt den offentlige scene!

Regjeringens;
Handlingsplan mot antisemettisme 2016-2020,
er litt av ett scoop!
Burde ha fått SKUP-prisen, slik
EU-den europeiske union ble tildelt
Nobels fredspris i 2012!

De stjeler fra andre og gir til sine egne, dem jeg snakker om!
En meget snedig innrettet livs-anskuelse, med en bakenfor-liggende så edel filosofi,
helt uten baktanker sjølsagt!
Bakvaskelser og intrigemakeri ligger dog som råtnende lik i deres fotefar!

Montro om Shakespeare hadde funnet enda mer å tilføye –
eller har han alt beskrevet det som er å beskrive fra menneskehetens Trede-mølle på jord?

Welcome to the Jungle
Audhild Østgård, Forfatter