Ytre-Høyresiden Kollapset under Valget 2019

Tybring-Gjedde oppsummerer etter Valget 2019 – Skjermdump

Valget i 2019 ble samlet sett en total Kollaps for Ytre Høyre hvor jeg også inkluderer Høyrefløyen i FRP, her representert ved Tybring-Gjedde.

Samme Tybring-Gjedde har en tung jobb foran seg om han ønsker å reformere FRP innenifra. I mine øyne er det tvilsom at det går an så lenge partiet er i regjering:

Tybring-Gjedde intervjues av Resett

Men uansett så er FRP for meg et ForRæderParti som kun har jødiske interesser for øyet og ikke det norske folk sine. I den store Folkeutskiftingen Norge nå står overfor er det en umulig posisjon til å kjempe for det norske folks bestående.

Den siste norske regjeringssjefen som gjorde det het Vidkun Quisling og det er et problem for mange å innrømme. Og det på hele den ytre høyresiden.

Hva så med resten av Ytre Høyre? Samlet sett var det total Fiasko på tross av at noen av de impliserte selvsagt vil peke på enkelte resultater å slå seg på brystet. Det har de dog liten grunn til.

Vårt folk er truet av utslettelse gjennom en enorm folkeutskifting styrt av de internasjonale og nasjonale kreftene som styrer samtlige etablerte partier og har i praksis all makt i den vestlige verden generelt og Norge spesielt.

Vi er i Krig mot en overlegen fiende som vil utrydde oss og har soleklar rett til å påberope oss Nødverge. Men dette hopper Høyresidens partier og media glatt over og de toneangivende sleiker den internasjonale, stort sett jødiskdominerte makteliten, som står bak The Great Replacement.

Selv under slike forutsetninger ser vi mikropartiene krangle om de minste smulene og juble når de finner noen. Det gjelder samtlige mikro»partier» uten unntak.

Ingen unntak??? Nei, for partiene er det null unntak og intet som lover bedring i fremtiden.

Hva så med personene? Napoleon er en gang tillagt å ha sagt: «Det er ikke mennene, men Mannen som teller». Og det tror jeg han har rett i.

Og der ser jeg et ørlite Lysglimt i mørket, men skal det lille Lysglimtet blusse opp og bli til flamme som fortærer folkemorderne som styrer oss må samtlige som har stemt på han stille opp og støtte han i praksis. Å gi stemmen i valg er kun en demonstrasjon.

Så får vi se da om det vil skje. Hvis ikke så velg en annen strategi. Andre har gjort det før.