Ytre-Høyresidens Medier i Kraftig Nedgang – Ren Fiasko

Logo for Lykten.no – Eksempel på Fiaskomedia

Ytre-Høyre-partiene Kollapset under årets fylkes- og kommunevalg. Og det er det ikke noe rart i.

Det suverene ved offentlige frie politiske valg er at her får vi vite helt konkret hvordan en gruppe/parti virkelig gjør det og hvorledes Folket oppfatter det.

Her blir partilederne avkledd med sine falske Fantastiske positive utsagn og løgn og bløffer. Folket gir oss det konkrete resultatet og for Ytre Høyre var det Full Kollaps og Fiasko.

Og det var klinkende klart på forhånd at det ville gå slik. Det eneste som har forundret meg personlig er at FRP holdt koken så lenge som de gjorde før Folket avslørte Forræderne som styrer partiet og har gjort det til et jødedyrkende globalistparti.

Det de Cuckservative såkalte nasjonalkonservative sutrepavene i alle organisasjonene på Ytree Høyrefløyen har til felles er den manglende forståelsen av at politiske valg og direkte politisk virksomhet ikke er holdningsdannende, men en virksomhet som trekker til seg folk som allerede deler politikernes synspunkter.

Og de holdningene og synspunktene er det ikke de politiske gruppene som skaper i sin direkte politiske virksomhet. De høster kun der deres påvirkningsapparat har sådd.

Men hva så når disse halvidiotene som kaller seg nasjonalister og nasjonalkonservative enten ikke forstår begrepet «Metapolitikk» og holdningsdannende propaganda utenom den politiske partivirksomheten?

Ja, da blir resutatet som det ble i årets valg.

Og det er lett å påvise at jeg har rett i påstanden og sammenhengen mellom Fiasko i metapolitisk propaganda og påvirkning og resultat i valg.

Det er bare å sjekke rankingen til de norske Ytre-Høyre-mediene på Alexa så ser vi en jevn og langvarig nedgang de siste tre månedene, som er Alexa sitt tidsperspektiv:

For å ta noen eksempler:

Resett ned fra 42.720 til 90.367

Document.no ned fra 68.250 til 91.323

Rights.no ned fra 222.133 til 867.316

Frihetskamp.net ned fra 591.219 til 702.590

Dette er de enste jeg kjenner til på Ytre Høyresiden som ranker bedre enn 1 millionplassen hos Alexa. Og alle i kraftig nedgang.

Blant mikronettsidene som har medieambisjoner har jeg sett på tre av dem:

Lykten.no på plass nr 2.371.294 med en nedgang på 1.17 millioner siste tre måneder

Alternativ-media.com på plass nr 4.888.964 med en nedgang på 2.56 millioner siste tre måneder

Ektenyheter.no på plass nr 4.936.946 med en nedgang på 3.42 millioner de siste tre måneder

Det er en god del flere små medieforsøk og blogger på Ytre-Høyresiden, men uten praktisk betydning eller ambisjoner.

Før Ytre-Høyresiden får orden på sin metapolitiske propagandasatsing vil ethvert forsøk på å stille til valg føre til den samme Fiaskoen de hadde ved dette valget.

Jeg deltar gjerne i en samlende mediesatsing for Høyresiden. Gjør du?