YtringsFriheten under angrep med ny dom mot meg

Dommen mot meg i Austre Telemark Tingrett

I aktoratets skriftlige presentasjon på 157 sider i retten samt i MSM sine referater, som er heller begrensede til å bruke ordet Jødehets, virker det som en mail som er sendt til alle landets barnehager på slutten av 2016 er det sentrale elementet.

Jeg linker derfor opp mailen slik den ligger på Vigrid-siden slik at dere kan lese den i ro og fred. Selve domsavsigelsen er offentlig og ved hjelp av saksnr på bildet over kan hvem som helst få tilgang til den i rettsvesenet om de ønsker det. Dommen er forøvrig anket.

Hjernevask av barnehagebarn til jødedyrkere – En Kritisk Vurdering

Hovedkampen for å redde norsk demokrati, kultur og norske verdier går i dag rundt forsvaret og gjeninnføring av Grunnlovens § 100 «Ytringsfrihet skal finne sted»!

Vil du bli med i denne skjebnekampen så ta kontakt med meg.